Interim manager krijgt zaken in beweging en doorbreekt gedragspatronen

Interim manager Ron Crone draagt graag verantwoordelijkheden over en kan uitstekend mensen stimuleren en mobiliseren, hier bij VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland.

“Ron is een game changer”

VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland zet zich in voor de bescherming van vluchtelingen en helpt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan. Voor een opdracht voor de begeleiding van zo’n 1.700 Rotterdamse statushouders, zocht directeur-bestuurder Mirjam Huisman een commerciële, daadkrachtige en ondernemende manager.

Uitdaging

“Vluchtelingenwerkers zijn echte dienstverleners: heel betrokken, sterk begaan met de doelgroep en met een zeer hoge mate van deskundigheid. Maar wil je een grote toestroom aan statushouders in goede banen leiden, dan heb je iemand nodig met commerciële en organisatorische talenten. Onze organisatie was nog niet goed genoeg voorbereid voor de ‘Rotterdamse aanpak’, vandaar dat we Ron hebben ingeschakeld.”

Oplossing

“Om te beginnen heeft Ron de acquisitie gedaan om de opdracht binnen te halen, in politiek complexe omstandigheden. Daarna heeft hij onze organisatie versterkt en voorbereid op de begeleiding van de statushouders. Daaronder viel het begeleiden van de huisvesting, maar ook het regelen van praktische voorzieningen en het begeleiden van taalverwerving en participatie in de maatschappij.”

Effect

“We hadden heel wat uitdagingen te overwinnen en eerlijk is eerlijk: niet alles verliep volgens plan. Toch stond er uiteindelijk een energieke organisatie met een heldere bedrijfsmatige strategie. Ron heeft zelfs het MT uitgedaagd om op een andere manier naar de organisatie en ons werk te kijken en de spelregels anders te interpreteren. Dat vind ik een heel belangrijke kwaliteit van een goede interim manager. In bredere context heeft Ron ervoor gezorgd dat onze organisatie weer op de kaart staat in Rotterdam. Daar hebben we nog iedere dag profijt van.”

Meerwaarde

“Hoe ik Ron zou omschrijven? Als een game changer. Ron is een bevlogen manager, betrokken, en hij kan direct zijn in zijn feedback. Door andere, nieuwe perspectieven te schetsen, krijgt hij zaken in beweging en kan hij gedragspatronen doorbreken, waardoor het handelingsperspectief van mensen groter wordt. Bovendien is het gewoon erg prettig om met Ron samen te werken. Hij gaat tot het uiterste, maar wél met de humor en lichtvoetigheid die je nodig hebt om te kunnen relativeren. Ook dat is een enorme kracht.”

Lees meer aanbevelingen

Geïnteresseerd?
Neem contact op!

©   Interim manager Ron Crone